Om oss

Om oss

Steinsgårdskroken spell- og danselag ble stiftet i 1979, og er et aktivt lag innen folkemusikk og folkedans. Laget hører hjemme i Steinsgård, en gammel skolekrets i sørenden av Hurdalsjøen i Nannestad kommune i Akershus. Øvelsene er på Steinsgård grendehus.


I dag er det cirka 60 aktive medlemmer totalt, i alderen 14 til 83 år. Steinsgårdskroken spell- og danselag består av et danselag og en toradergruppe. Det drives utstrakt kursvirksomhet for nybegynnere i begge grupper.


Både danselaget og toradergruppa er stadig ute på spell- og danseoppdrag, på alt fra institusjoner og foreninger til konserter og festivaler. Laget arrangerer også en rekke egne arrangementer, deriblant hyggekvelder, konserter  og ikke minst gammeldanspub.


I løpet av årene har det også blitt en rekke utenlandsturer med oppvisninger, blant annet i Tyskland, Østerrike, Irland, Spania og USA.


DANSELAGET:

I danselaget er det 46 dansere, og instruktør er Tove Bekkedal. Øvelsene er torsdager kl. 20.00-22.00 på Steinsgård grendehus. Musikken sørger lagets toradergruppe for.


På repertoaret står runddansene vals, masurka, polka og reinlender - samt pols.

I tillegg står en rekke turdanser på programmet.


TORADERGRUPPA:  

Toradergruppa ledes av instruktør Terje Bekkedal, og teller i dag ti medlemmer.  Utenom torader er det med musikere på bass og gitar.


Gruppa spiller i hovedsak gammeldansmusikk, både lokale melodier og tradisjonsmusikk fra andre distrikter. De har også et mer konsertpreget repertoar, og har blant annet spilt i en rekke kirker.


Utenom å spille fast for danselaget, er de også ute på mange egne spilleoppdrag. Både hvor de spiller til dans eller ren underholdning. De har også deltatt en rekke ganger på Landsfestivalen i gammeldansmusikk.