Galleri

Galleri - foto og video


Klipp av Toradergruppa i Steinsgårdskroken, Landsfestivalen i gammeldansmusikk i Oppdal 2011:

 Reinlender brukt av Fredrik Enge og "Lærermestern"  (vals av Vegard Storbråten Øye) 

Klipp med Toradergruppa i Steinsgårdskroken, Landsfestivalen i gammeldansmusikk i Vågå august    2012: "Førsteplassen" (reinlender), "Muntre toner" (polka av Arve B. Røneid)